Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Histogram

Histogram je prikaz grupiranih številskih podatkov v pravokotnem koordinatnem sistemu s stolpci, kjer vsak stolpec ustreza enemu razredu. Če so vsi razredi enako široki, je širina stolpca enaka širini razreda, višina stolpca pa frekvenci ali odstotku razreda.

Zgled

Prikaži podatke o dolžini skoka v daljino fantov iz preglednice s histogramom. Spomnimo se, da sta $s_k$ in $z_k$ spodnja in zgornja meja razreda, $x_k$ pa sredina razreda.

Dolžina skoka $f_k$ $f_k^0$ $s_k$ $z_k$ $x_k$
$[1^\cdot8, 1^\cdot 9)$
$1$ $0,067$ $1,8$ $1,9$ $1,85$
$[1^\cdot9, 2^\cdot 0)$ $4$ $0,267$
$1,9$ $2,0$ $1,95$
$[2^\cdot0, 2^\cdot 1)$ $5$
$0,333$ $2,0$
$2,1$
$2,05$
$[2^\cdot1, 2^\cdot 2)$ $3$ $0,200$ $2,1$
$2,2$
$2,15$
$[2^\cdot2, 2^\cdot 3)$ $2$
$0,133$
$2,2$
$2,3$
$2,25$
Skupaj
$15$ $1,000$ /
/
/

Histogram:


Pri risanju histograma smo izbrali ustrezni enoti na obeh oseh in obe osi ustrezno poimenovali. Na vodoravni osi smo označili  spodnje meje razredov od $1,8$ do $2,2$ in zgornjo mejo zadnjega razreda. Nato smo narisali stolpce z višinami $1, 4, 5, 3, 2$, kot so frekvence razredov. Za razliko od stolpčnega diagrama se stolpci držijo skupaj.

Zgled

S pomočjo spodnje aktivne slike razišči, kako število razredov vpliva na prikaz podatkov. Z diagramom so prikazani podatki o dolžinah skokov fantov v daljino.


Pri izboru razredov številskih spremenljivk moramo biti pozorni, saj lahko izkrivimo podatke.

<NAZAJ
>NAPREJ634/661