Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Zgled

V preglednici so zbrani podatki o načinu prihoda dijakov v šolo. Izračunaj relativne frekvence (na tri decimalna mesta natančno). Podatke prikaži s stolpčnim diagramom na spodnji aktivni sliki. Vsako točko premakni tako, da bo nastal stolpec ustrezne višine. Ob tem se bo izrisal tudi tortni diagram.

Način prihoda v šolo Št. dijakov
$f_k^0$
Peš
$11$ 0,379
S kolesom
$7$
0,241
Z vlakom
$3$ 0,103
Z avtobusom
$8$ 0,276
Skupaj $29$ $1,000$

Zgled

Šest dijakov je pri športni vzgoji izmerilo tudi svojo telesno višino. Podatke so predstavili s stolpčnim diagramom. Primerjaj višine dijakov. Kaj ugotoviš?

Pri grafični predstavitvi podatkov moramo biti pozorni pri izbiri enot na obeh oseh in pri poimenovanju osi. Prav tako moramo paziti, da izberemo ustrezen diagram. Stolpčni in tortni diagram sta manj primerna za številske podatke.

Zgled

Podatke o spolu in telesni drži dijakov prenesi v računalniški program za delo s preglednicami. Podatke prikaži s tortnim in stolpčnim diagramom.

<NAZAJ
>NAPREJ633/661