Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Uporaba računala

Če želimo reševati uporabne naloge, moramo znati iz vrednosti kotne funkcije določiti kot. Za nekatere kote to že znamo: $0^\circ$, $30^\circ$, $45^\circ$, $60^\circ$ in $90^\circ$.

Zgled

Določi kot, če poznaš vrednost kotne funkcije.

$\tan\alpha=1$   $\alpha=$ 45 $^\circ$          $\sin\alpha=\frac{1}{2}$   $\alpha=$ 30 $^\circ$

V uporabnih nalogah običajno ne dobimo tako lepih vrednosti kotnih funkcij, da bi lahko kote razbrali iz tabele, zato si bomo morali pri računanju kotov pomagati z žepnim računalom.

Če je $\sin\alpha=\frac{4}{5}$, izrazimo $\alpha$: $\alpha=\arcsin\frac{1}{2}$ (preberemo arkus sinus). Za funkcijo kosinus podobno obratno označimo $\arccos$ in za tangens $\arctan$. Arkus sinus, arkus kosinus in arkus tangens so tudi nove funkcije, s katerimi se bomo podrobneje ukvarjali pozneje. Tukaj zadošča le vedenje, kako te funkcije priklicati z računalom.

Za priklic funkcije arkus sinus uporabimo zaporedje dveh tipk: $\fbox{2ndF}$ in $\fbox{$\sin^{-1}$}$ ali $\fbox{INV}$ in $\fbox{sin}$. V našem primeru dobimo: $\alpha=53,13^\circ$.

Podobno za funkciji arkus kosinus in arkus tangens. Pri tem moramo paziti, da nam računalo računa kote v stopinjah.To preverimo tako, da imamo na ekranu zapisano DEG (angl. DEGREE).

Zgled

Izračunajmo ostri kot $\alpha$ v pravokotnem trikotniku s katetama $a=5~$cm in $b=4~$cm. Nariši skico, razmisli in pravilno dopolni tako, da bo pravilno.

Če želimo izračunati kot $\alpha$, je stranica $a$ nasprotna kotu $\alpha$ in $b$ priležna kotu $\alpha$. Nasprotno in priležno stranico povezujeta kotni funkciji tangens in kotangens .

Katero kotno funkcijo bomo uporabili? Poskusi izračunati tudi velikost iskanega kota.

Zgled

Izračunaj kot na eno decimalko natančno.

Če je $\sin\alpha=0,14$, je $\alpha=$ 8,0 $^\circ$

Če je $\tan\alpha=0,3$, je $\alpha=$ 16,7 $^\circ$

Če je $\cos\alpha=0,2$, je $\alpha=$ 78,5 $^\circ$

<NAZAJ
>NAPREJ160/703