Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
8.

Izračunaj še drugo diagonalo, kote in stranico $b$ v deltoidu, v katerem je diagonala $e=AC=6~$cm, kot pri oglišču D meri $70^\circ$, stranica $a=AB$ pa $10~$cm; simetrijska os deltoida je diagonala $BD$.

9.

Izračunaj dolžino stranice strehe na hiši, ki je široka $3,2~$m, kot ob vrhu pa meri $75^\circ$.

10.

Izračunaj notranje kote paralelograma na stotinko natančno.

Notranji koti paralelograma merijo:

$\alpha=$ 53,13 $^\circ$    $\beta=$ 126,87 $^\circ$    $\gamma=$ 53,13 $^\circ$    $\delta=$ 126,87 $^\circ$.

11.

Izračunaj obseg pravokotnika, katerega diagonala meri $8~$cm, kot med stranico in diagonalo pa je $30^\circ$. Rezultat naj bo točen.

12.
13.

Izračunaj ploščino enakokrakega trapeza.

14.

Izračunaj diagonali romba na sliki.

<NAZAJ
>NAPREJ167/703