Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Z žepnim računalom izračunaj na štiri mesta natančno:

$\sin75^\circ=$ 0,9659

$\tan43,2^\circ=$ 0,9391

$\cos82^\circ$= 0,1392

$\cot41^\circ=$ 1,151

2.

Na stotinko stopinje natančno izračunaj:

$\sin\alpha=\frac{1}{5}$             $\alpha=$ 11,54 $^\circ$

$\cos\alpha=\frac{2}{3}$            $\alpha=$ 48,19 $^\circ$

$\tan\alpha=0,35$       $\alpha=$ 19,29 $^\circ$

3.
4.

V pravokotniku meri stranica $a=7~$cm in stranica $b=4~$cm. Izračunaj diagonalo in kot med diagonalo ter stranico $a$ na dve decimalki natančno.

Diagonala meri 8,06 cm, iskani kot pa 29,74 $^\circ$.
5.

V pravokotnem trikotniku meri hipotenuza $c=7~$cm, stranica $a=5~$cm. Izračunaj notranje kote trikotnika in stranico $b$.

6.

Izračunaj  višino enakokrakega trapeza na 3 decimalke natančno.

Višina enakokrakega trapeza meri $v=$ 2,544 cm.
7.
<NAZAJ
>NAPREJ166/703