Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Primeri iz življenja

Polet z balonom je prav gotovo zanimivo doživetje. Če balon opazujemo s tal, se nam včasih zdi velik, včasih pa kot majhna pika.


Si se že kdaj vprašal, kako velik je v resnici?

Naredimo model te situacije. Predpostavimo, da je balon okrogel, in narišimo ravninsko sliko.

Z rdečo piko je narisano naše oko, ko opazujemo balon s tal. Središče balona lahko primeš z miško in ga premikaš. Opazuj, kaj se spreminja.

Ko balon odmikam, postaja navidezno manjši . V resnici se zmanjšuje kot , ki ga oklepata obe tangenti . Ta kot imenujemo zorni kot. Če balon približujemo, se zorni kot povečuje . Mejni vrednosti za velikost zornega kota sta nič stopinj, ko je balon neskončno daleč stran, in 180 stopinj, ko opazovalec trči v balon.

Da bi lahko izračunali premer kroga, potrebujemo pravokotni trikotnik. Preriši si skico v zvezek in poskusi najti pravokotni trikotnik.

Na dve mesti natančno izračunaj premer balona, če je razdalja med središčem kroga in opazovalcem $1000~$m in zorni kot $1^\circ$.

Zgled

Koliko $~$m je oddaljena ptica z razponom kril $8~$cm, če gledamo pod zornim kotom $5^\circ$? Rezultat zaokroži na dve decimalki.

Ptica je oddaljena 9,16 $~$m.
<NAZAJ
>NAPREJ164/703