Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Obrestovanje denarja na banki


Denimo, da  položimo na bančni račun $1\,000\, \unicode{x20AC}$ in da nam banka vsako letno zadnji delovni dan pripiše $2\,\%$ obresti.

Dopolni preglednico. Zneske zapisuj do centa natančno (npr. $5$ evrov je $5,00  \unicode{x20AC}$).

Leto

Stanje na
začetku leta

Faktor za
množenje

Stanje po
pripisu obresti
 1  $1\,000,00  \unicode{x20AC}$  $\cdot 1,02$
$1\, 000,00  \unicode{x20AC} \cdot 1,02 =1\, 020,00  \unicode{x20AC}$
 2 1020,00   $\unicode{x20AC}$  $\cdot$ 1,02 1000,00   $\unicode{x20AC} \cdot$ 1,02 $^2$= 1040,40   $\unicode{x20AC}$
 3 1040,40   $\unicode{x20AC}$
 $\cdot$ 1,02
1000,00   $\unicode{x20AC} \cdot$ 1,02 $^3$= 1061,21   $\unicode{x20AC}$
 ...      
 n  ----  ---- 1000,00   $\unicode{x20AC} \cdot$ 1,02 $^n$

Znesek $Z_0$ bi ob $p\,\%$ letni obrestni meri v $n$ letih narasel na vrednost $Z_n= Z_0 \cdot (1+\frac{p}{100} )^n$.
Relativni delež, za katerega bi se v $n$ letih povečala začetna vrednost, imenujemo donos.
Izračunamo ga po formuli $D=\frac{Z_n - Z_0}{Z_0}$ in izrazimo v odstotkih.
Na primer: če se znesek v petih letih podvoji, potem je donos $D$ v petih letih enak $D=\frac{2Z_0-Z_0}{Z_0}=1=100\,\%$.

Zgled

a) Ob pomoči aktivne slike razišči, kakšni so donosi po desetih letih, če banke ponujajo $2\,\%$, $6\,\%$ in $15\,\%$ obrestno mero.

b) Rad bi najel posojilo v višini $10\, 000  \unicode{x20AC}$, odplačevati pa bi ga začel šele čez deset let po enaki obrestni meri. Na kolikšno vrednost bi posojilo v tem času naraslo? Katero od zgoraj opisanih bank bi izbral, če bi se moral odločiti za eno izmed njih?

c) Bi na banko, ki si jo izbral v primeru "b", vložil $10\, 000  \unicode{x20AC}$, če bi jih imel? Kolikšen znesek bi se ti nabral v desetih letih?

<NAZAJ
>NAPREJ619/703