Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Jedrska reakcija

Fiziki so že v začetku 20. stoletja vedeli, da se pri razcepu atoma sprosti veliko energije. Einstein je energijo in maso povezal z enačbo $E=m c^2$, pri čemer je $c$ hitrost svetlobe, $m$ pa sprememba mase sistema pred reakcijo in po njej. (Z razpadom vsakega atoma $U^{235}$ nastaneta atoma kripton in barij, ki imata skupno maso manjšo od mase $U^{235}$. Masa, ki pri reakciji "izgine", se pretvori v energijo.)
Z razcepom enega atoma urana $U^{235}$ pridobimo približno $200$ MeV energije (to je razlika med začetno in končno energijo sistema).

Izračunaj.

a) Koliko atomov se razcepi pri verižni reakciji ob dvajseti cepitvi?

b) Koliko energije pri tem dobimo? Upoštevaj, da z razcepom enega atoma pridobimo približno $200$ MeV energije.

c) Koliko energije pridobimo ob naslednji cepitvi?

Rast populacije

Če je $N_0$ število osebkov na začetku in $p$ stopnja rasti, izražena v odstotkih, potem lahko število osebkov po $x$ časovnih enotah izračunamo po formuli $N(x)= N_0 \cdot (1+\frac{p}{100})^x$ (glej enoto Obrestno obrestovanje).

Matematično lahko dokažemo (potrebujemo znanje računanja limit), da je za majhne vrednosti $p$ to približno enako kot: $$N(x)=N_0 \cdot e^{\frac{px}{100}}$$

V praksi uporabljamo to zvezo, če je $p$ manj od $5\,\%$. 

Preveri, kako natančno se ujemata izraza $e^{\frac{p}{100}}$ in $(1+\frac{p}{100})$, če $p$ spreminjamo od $1\,\%$ do $5\,\%$.

Število ljudi na Zemlji se od leta 1990 dalje vsako leto v povprečju poveča za $1,1\,\%$. Predpostavimo, da je rast populacije vsa leta enaka in da je na Zemlji trenutno okoli $7$ milijard ljudi. Izračunaj, koliko ljudi je bilo na Zemlji pred $200$ leti ob predpostavki, da je bila tudi pred letom 1990 enaka stopnja rasti.

<NAZAJ
>NAPREJ620/703