Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
4.

Na banko smo na začetku leta položili $1\,000  \unicode{x20AC}$. Banka obrestuje našo vlogo z $2,2\,\%$ letno obrestno mero. Denar pustimo ležati na banki eno (dve, tri, $10$, $n$) let.
Tabeliraj s pomočjo izbranega programa vrednosti za prvih $10$ let. Rezultate predstavi grafično. Kolikšna bi bila obrestna mera, če bi vrednost po $10$ letih dosegli že po $7$ letih?

5.

Razmisli in prikaži z izbranim računalniškim programom ali grafičnim računalom funkcijo, s katero bi najbolje modelirali spodaj opisane pojave. (eksponentna/linearna)

a) Vrednost se vsako časovno enoto podvoji. eksponentna
b) Vrednost se vsako časovno enoto poveča za enako velik del. linearna
c) Vrednost se vsako časovno enoto poveča za enak delež/odstotek. eksponentna
6.

Eden izmed najbolj poznanih primerov eksponentne rasti je razmnoževanje bakterij. Denimo, da imamo na začetku dneva eno bakterijo, ki se bo čez eno uro delila in tako bosta nastali dve, ki se bosta po eni uri prav tako delili. Ob koncu dneva, po $24$ urah, bo število bakterij naraslo na približno:

7.

V laboratorijskem eksperimentu so preučevali naraščanje števila insektov ob danih pogojih. Podatki, ki so jih pridobili v prvih petih dneh, so zabeleženi v preglednici.

Čas, v dnevih
 $0$  $1$
 $2$
 $3$  $4$  $5$
Število insektov
 $51$  $60$  $70$  $72$  $97$  $115$

a) Podatke pretipkaj v izbran računalniški program ali grafično računalo in jih predstavi grafično. Poišči prilagoditveno krivuljo in funkcijski predpis.
 
b) Koliko insektov je bilo na začetku eksperimenta in za koliko odstotkov dnevno je to število naraščalo?
c) Kakšen je bil faktor rasti v izvedenem eksperimentu? Kaj faktor rasti pomeni?

<NAZAJ
>NAPREJ624/703