Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
10.

V letu 2011 je število Zemljanov naraslo na $7$ milijard.
a) Na spletu poišči števec populacije in ugotovi, koliko nas je na Zemlji danes.

Števec seveda ne prikazuje realnega stanja, pač pa število računa po izbranem obrazcu. Nekateri števci računajo trenutno število Zemljanov ob upoštevanju predpostavke, da se število ljudi vsako sekundo poveča za $2,6$, drugi pa, da se število ljudi poveča za $1,2\,\%$ na leto.

b) Kako se bo večalo število ljudi na Zemlji v naslednjih $100$ letih? Upoštevaj oba modela, "povečanje za $2,6$ osebe na sekundo" in "povečanje za $1,2\,\%$ na leto". Opiši, v čem se opisana modela razlikujeta.

c) Poskusi predstaviti opisana modela s funkcijo. Uporabi linearno, kvadratno, eksponentni in lahko še kako drugo funkcijo. O vsaki posebej se s sošolcem pogovori, ali je primerna za opis modela ali ne. Zapiši utemeljitev za in proti.

11.

Vzemi $4$ kovance po $1$ cent. Vrzi jih na podlago. Za vsak kovanec, na katerem se je pokazala cifra, dodaj nov kovanec za $1$ cent. Poberi vse kovance in jih vrzi. Postopek ponovi $10$-krat in vsakič zabeleži, koliko koliko kovancev si metal.
Kovance lahko zamenjaš z žetoni ali čim podobnim. Lahko pa uporabiš tudi podatke iz spodnje preglednice, do katerih je prišel ob izvajanju tega poskusa Tine.
Zaporedna številka meta_ $\small 0$ $\small\, 1$ $\small\, 2$ $\small\, 3$ $\small\, 4$ $\small\, 5$ $\small\, 6$ $\small\, 7$ $\small\, 8$ $\small\, 9$
 Število kovancev $\small\, 4\, $ $\small\, 6\, $ $\small\, 9\, $ $\small\, 14\, $ $\small\, 23\, $ $\small\, 34\, $ $\small\, 49\, $ $\small\, 77\, $ $\small 114\, $ $\small 167\,  $

a) Prenesi podatke iz preglednice v izbrani računalniški program ali grafično računalo.
b) Podatke prikaži grafično. S katero funkcijo (linearno, kvadratno, eksponentno) bi lahko modelirali zbrane podatke? Utemelji, zakaj je neka funkcija primerna in zakaj ne.

<NAZAJ
>NAPREJ626/703