Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
8.

Vroča čokolada se po pripravi začne ohlajati. Odvisnost njene temperature od časa po pripravi je prikazana v spodnji tabeli, pri čemer se čokolada nahaja v prostoru s temperaturo $23\,\rm{^\circ C}$.

Čas[minuta]

$10$

$20$

$40$

$70$

$80$

Temperatura[$\rm{^\circ C}$]

$95$

$77$

$52$

$28$

$23$

a) Zgornje podatke nariši v koordinatni sistem in z izbranim programom ali grafičnim računalom poišči najustreznejšo prilagoditveno krivuljo. Poišči njen funkcijski predpis.

b)  Ali se bo čokolada po preteku $80$ minut še ohlajala? Kaj je smiselno definicijsko območje te funkcije?

c) Iz grafa oceni temperaturo čokolade po $50$ ($90$) minutah ohlajanja in rezultat preveri z uporabo funkcijskega predpisa. 

č)  Od česa je odvisna natančnost ocen o temperaturi čokolade na časovnih intervalih, na katerih meritev ni bila izpeljana?

9.

Ana in Darko se pripravljata na tekaško tekmovanje. Ana se je odločila v prvem tednu preteči $10$ km, potem pa vsak nadaljnji teden kilometer več. Darko se je odločil najprej preteči le pet kilometrov, potem pa razdaljo povečevati za $20\,\%$ na teden.

a) Podatke o pretečenih razdaljah Ane in Darka v prvih devetih tednih uredi v preglednici.

b) Podatke in prikaži z grafoma.  Dobljena grafa primerjaj. V čem se razlikujeta?

c) Zapiši funkcijo $D(x)$, ki opisuje Darkovo pot. V katerem tednu bo Darko pretekel večje število kilometrov kot Ana?

č) Tekmovanje bo v $12$. tednu. Koliko sta Ana in Darko pretekla teden dni pred  tekmovanjem?

d) Kaj meniš o funkciji, ki opisuje Darkov trening glede na sposobnosti povprečnega mladeniča? Zapiši nekaj predpostavk, ki smo jih privzeli pri reševanju tega tekaškega primera.

<NAZAJ
>NAPREJ625/703