Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Poveži ustrezne pare.

V levem stolpcu je z besedami opisano, kako se spreminja količina $A$, v desnem pa ustrezen matematični izraz.

$A$ se trikrat zapored zmanjša za $30$ %.
$A \cdot 0,7^3$
$A$ se trikrat zapored poveča za $100$ %.
$A\cdot 2^3$
$A$ se trikrat zapored zmanjša za $50$ %.
$A \cdot 0,5^3$
$A$ se trikrat zapored poveča za $50$ %.
$A \cdot 1,5^3$
Število napačnih: 0
2.

Odločili smo se, da bomo za nekaj let vezali $5 \, 000  \unicode{x20AC}$. Za ta namen bomo primerjali spreminjanje vrednosti naloženega denarja za tri različne banke. Preberi podatke iz preglednice.

 Banka

Obrestna mera
za vezavo 13-24 mesecev

 Obrestna mera
za vezavo 3-5 let
Moja banka  $3,75\,\%$ $4,2\,\%$

Tolarček

 $3,4\,\%$ $4,05\,\%$
Hranilniček  $3,9\,\%$  $3,85\,\%$

Katero banko bomo izbrali, če bomo denar vezali za 5 let in želimo po 5 letih čim boljši izkupiček?

3.

Znanstveniki napovedujejo, da bo naravni prirast svetovne populacije ljudi v prihajajočih letih znašal okoli $0,5\,\%$. Koliko ljudi bo po teh prognozah živelo na Zemlji čez $200$ let, če privzamemo, da jih je danes $7$ milijard?

<NAZAJ
>NAPREJ623/703