Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Središčni kot

'London Eye' je ena od novejših znamenitosti Londona, ki omogoča drugačen pogled na mesto. Na vrtečem se kolesu je pripetih $32$ kabin, ki se dvignejo do $135$ metrov nad mesto. Pod kakim kotom vidimo sosednji kabini iz središča kolesa?

Kot, pod katerim vidimo krožni lok $l$ iz središča krožnice, se imenuje središčni kot nad lokom $l$.

Premikaj točki $A$ in $B$ ter opazuj velikosti središčnih kotov.

Najmanjši možni središčni kot meri 0 stopinj, največji pa 360 stopinj. V zadnjem primeru ima krožni lok dolžino enako obsegu krožnice.

Vsakemu krožnemu loku pripada natanko en središčni kot.

Drži. Ne drži.

K vsakemu krožnemu loku pripiši velikost središčnega kota; upoštevaj, da je obseg kroga enak $2\pi r$. Pomagaj si s sliko na levi, polmer krožnice naj bo enak $4$ cm.

Dolžina krožnega loka 
Središčni kot 
 $8\pi$   360 °
 $4\pi$   180 °
 $2\pi$   90 °
 $4\pi :3$   60 °

Dolžina krožnega loka in velikost pripadajočega središčnega kota sta premo sorazmerni količini.

To pomeni, da dvakrat daljšemu krožnemu loku pripada:

S središčnim kotom lahko povežemo dva pojma iz vsakdanjega življenja: zorni kot in vidni kot očesa. Prvega si spoznal v uvodu, o drugem pa poišči kako informacijo na spletu ali povprašaj učitelja biologije.

<NAZAJ
>NAPREJ83/703