Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
14.

Imejmo krožnico s središčem $S$ in v njej včrtan štirikotnik s koti $α=65°$, $β=80°$, $γ=115°$. Izračunaj četrti notranji kot. Izračunaj tudi  središčne kote, ki pripadajo stranicam oz. krožnim lokom (to so koti med daljicami $SA$, $SB$, $SC$ in $SD$), če veš, da meri kot $\sphericalangle ASB$ $120°$. Nariši si sliko.

15.

Skonstruiraj vsaj en trikotnik, ki ima daljico $AB$ za svojo stranico in kot pri oglišču $C$ enak $50°$. Pred načrtovanjem si nariši skico, označi poznane podatke in izračunaj tiste kote, ki jih lahko - to bo pri konstrukciji koristilo. Nalogo lahko rešiš v zvezek ali pa v predvideni prostor.

16.

Kot $\alpha=150°$ pretvori v radiane, kot $\beta =2,84$ radianov pa v stopinje. Oboje zaokroži na tri decimalna mesta.

17.

Načrtaj krožnico tako, da bo daljica $AB$ njena tetiva. Nato nariši en obodni kot nad njo in drugega pod njo. Ali sta skladna? Poznaš zvezo med njima? Nalogo lahko rešuješ v zvezek ali pa v predvideni prostor.

<NAZAJ
>NAPREJ90/703