Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Obodni kot

Kolo z opazovalnimi kabinami se ustavi. S pomočjo spodnjega prikaza poskušaj ugotoviti, iz katere zgornje kabine vidijo obiskovalci označeni krožni lok pod največjim kotom (premikaš lahko $C$).

Kaj si ugotovil? Velikost kota z vrhom v točki $C$ ...

Naj točka $C$ leži na krožnici, vendar ne na krožnem loku $l=AB$. Kot, ki ga oklepata tetivi $CA$ in $CB$, tedaj imenujemo obodni kot nad krožnim lokom $l$.

Oglej si obodne kote nad različnimi krožnimi loki $AB$.

Koliko obodnih kotov lahko narišemo nad izbranim krožnim lokom?

V zvezek nariši krožnico s polmerom $3$ cm in krožni lok s središčnim kotom $90°$, krajišči označi z $A$ in $B$. Nato načrtaj vsaj pet obodnih kotov nad tem lokom in s kotomerom izmeri njihovo velikost.

Iz te aktivnosti sem ugotovil, da so vsi obodni koti nad lokom $AB$ veliki 45 stopinj. Torej so med seboj skladni .

Prepričaj se, da je obodni kot nad izbranim krožnim lokom res konstanten. Premikaj točko $C$ in hkrati računaj velikost obodnega kota nad lokom $AB$, nato spreminjaj še krožni lok.

Obodni kot je enkrat enak vsoti, drugič pa razliki označenih kotov. S preizkušanjem ugotovi, kdaj velja eno in kdaj drugo. Svoje ugotovitve predstavi učitelju matematike.

<NAZAJ
>NAPREJ84/703