Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Radian in obseg kroga

Uporabi drsnik in opazuj kotaljenje krožnice.

Iz zgornjega prikaza lahko sklepamo, da je obseg kroga večji od šestkratnika polmera . Sicer pa so to vedeli že stari Grki in zapisali, da je obseg kroga enak $2\pi r$, to je približno 6,28 $\cdot r$ enot (dve decimalni mesti).

Velikosti kotov izražamo v kotnih stopinjah, pri merjenju potrebujemo kotomer.

Če imamo namesto njega le meter (vrvico), se nam 'ponudi' nova enota za velikost kota; oglej si sliko. Velikost središčnega kota na sliki seveda ni odvisna od polmera kroga; kot bi ostal enako velik, tudi če bi sliko povečali oz. pomanjšali.

En radian (rd) je kot, ki mu pripada krožni lok z dolžino enega polmera krožnice.

Na spodnji levi sliki so iz točke $A$ narisani polmer, tetiva in krožni lok z enako dolžino, na desni pa je povečava koščka slike. Opaziš lahko:

kot $\sphericalangle ASC$ meri eno šestino polnega kota in je zato enak $60°$, kot $\sphericalangle ASB$, ki meri $1$ radian, pa je zagotovo manjši od njega.

   

Radiani nam niso tako domači kot kotne stopinje, zato si oglej kote, izražene v obeh merskih enotah.

Polni kot meri $2\pi$ radianov, iztegnjeni kot $\pi$ radianov, pravi kot pa $\pi/2$ radianov.

<NAZAJ
>NAPREJ86/703