Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Imejmo krožnico s središčem $S$ in na njej krožni lok $l$ s krajiščema $A$ in $B$. Središčni kot nad tem lokom je kot $ASB$, njegova kraka sta polmera krožnice. Naj točka $T$ leži na krožnici, vendar ne na izbranem krožnem loku. Kot $ATB$ tedaj imenujemo obodni kot nad izbranim krožnim lokom, njegova kraka sta tetivi krožnice. Ugotovitve:

Vsi obodni koti nad istim krožnim lokom so skladni.

Središčni kot $\beta$ je vedno dvakrat večji od obodnega kota $\alpha$ nad istim krožnim lokom.

$$\beta =2\cdot \alpha$$

Premikaj in opazuj (točka $C$ naj ne leži na označenem krožnem loku $AB$).

Talesov izrek o kotu v polkrogu: Obodni kot nad premerom krožnice je vedno pravi.

Velikost kota izrazimo v kotnih stopinjah in radianih. Ena stopinja je $360.$ del polnega kota. En radian pa je kot, ki mu pripada krožni lok z dolžino polmera krožnice.

$1 \; \text{rd}≈57,3°$,  $1°≈0,01745 \; \text{rd}$. 

Pri pretvarjanju med enotami si pomagamo s sklepnim računom.

   Stopinje 
 Radiani 
Polni kot
$360\,^\circ$
$2\pi$
Iztegnjeni kot
$180\,^\circ$
$\pi$
Pravi kot
$90\,^\circ$
$\pi /2$

<NAZAJ
>NAPREJ87/703