Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Koliko merita središčni in obodni kot nad krožnim lokom $l_1$? Koliko pa kota nad lokom $l_2$?

2.

Kaj sporoča slika na levi?

3.

Kaj prikazuje slika na desni? Dopolni povedi.

Moder trikotnik je pravokoten , stranica $AB$ je njegova hipotenuza . Vsi obodni koti nad premerom krožnice so enaki 90 stopinj, to pripoveduje Talesov izrek.
4.

Ali sta velikost središčnega kota in dolžina pripadajočega krožnega loka premo sorazmerni količini? Kaj veš o lokih na sliki, če sta kota v razmerju $2:1$?

5.
6.

Poznamo dva središčna kota na sliki: $\sphericalangle ASB=40°$ in $\sphericalangle BSC=200°$. V kakem razmerju so dolžine krožnih lokov $AB:BC:CA=$? Izračunaj dolžino najkrajšega izmed njih, če je polmer enak $18$ enot.

<NAZAJ
>NAPREJ88/703