Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Središčni razteg

Središčni razteg (homotetija) je preslikava, definirana s podatkoma: središčem raztega $S$ in koeficientom raztega $k$. Deluje tako, da vsako razdaljo pomnoži s koeficientom $k>0$. Poljubna točka $A$ se preslika v tako točko $A'$, da velja:

$$ |SA'|=k\cdot |SA|$$

Premikaj točki $A$ in $B$ ter opazuj, kam se preslikata. Spreminjaj tudi središče $S$ in koeficient raztega $k$. V zvezek zapiši, kako narišemo sliko poljubne točke $T$, če poznamo $S$ in $k$.

Vključi prikaz daljice, nato znova spreminjaj središče in koeficient preslikave. Kaj opaziš?

Daljica $AB$ se preslika v daljico $A'B'$, ki je njej vzporedna . Zato imata trikotnika $ABS$ in $A'B'S$ vzporedne istoležeče stranice .

Velja: središčni razteg preslika premice v vzporedne premice, daljice v vzporedne daljice.

V levem prikazu vključi prikazovanje lika in spreminjaj koeficient preslikave. Preizkusi različna pozitivna realna števila (uporabi decimalno piko), opazuj ploščini originalnega in preslikanega lika. Svoje ugotovitve primerjaj s sošolcem.

Velikost koeficienta $k$ ne vpliva na obliko, temveč na dolžine in ploščine preslikanih likov. Uporabljamo tudi besedi skrčitev ($0<k<1$) in razteg ($k>1$).

<NAZAJ
>NAPREJ120/703