Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Središčni razteg ohranja razdalje; vsaka daljica se preslika v enako dolgo daljico.

Drži. Ne drži.
2.

Središčni razteg ohranja:

3.

Središčni razteg preslika premico v vzporedno premico.

Drži. Ne drži.
4.
Pri središčnem raztegu se dve vzporedni premici preslikata v dve vzporedni , dve pravokotni premici pa v dve pravokotni .
5.

Središčni razteg preslika kvadrat v kvadrat, enakostraničen trikotnik pa v enakostraničnega. To velja zato, ker se pri tej preslikavi ohranja velikost kotov.

Drži. Ne drži.
6.

V zvezek načrtaj pravokotnik $ABCD$ s stranicama $AB=3$ cm, $AD=2$ cm. Preslikaj ga s središčnim raztegom, ki ima središče v točki $A$, koeficient raztega naj bo $k=1,5$.

7.

Prikaži središčni razteg s središčem v $S$ in koeficientom $k=0,8$ in $k=1,7$. Opazuj, kaj se zgodi s krogom. Ali položaj točke $S$ vpliva na velikost preslikanega kroga?

8.

Krog s polmerom $r=4$ cm preslikamo s središčnim raztegom s koeficientom $k=5$. Izračunaj polmer in ploščino preslikanega kroga. Kolikokrat je ta večji od začetnega kroga?

<NAZAJ
>NAPREJ125/703