Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Podobnost trikotnikov

Trikotnika $ABC$ in $A'B'C'$ sta podobna natanko tedaj, ko se ujemata v vseh notranjih kotih.

$$\triangle ABC \sim \triangle A'B'C' \Longleftrightarrow (\alpha=\alpha', \; \beta=\beta', \; \gamma=\gamma')$$

Preizkusi, ali sta spodnja trikotnika podobna. Temnejšega lahko premikaš in vrtiš.

Trikotnik $A'B'C'$ znova premakni tako, da se bosta kota $\alpha$ in $\alpha'$ pokrivala. Tedaj sta stranici $BC$ in $B'C'$ vzporedni , postavitev točk in daljic na sliki pa je taka, kot v Talesovem izreku.

Po drugi posledici Talesovega izreka je zato $c':c=b':b$. Podobno lahko sklepamo, da velja tudi $c':c=a':a$. Torej velja:

Izrek o podobnosti: Trikotnika sta podobna natanko tedaj, ko se ujemata v razmerjih istoležečih stranic. $$\triangle ABC \sim \triangle A'B'C' \Longleftrightarrow (\displaystyle \frac{a'}{a}=\frac{b'}{b}=\frac{c'}{c})$$

Poglej, kako središčni razteg preslika trikotnik v njemu podoben trikotnik. Spreminjaj $k$, premikaj oglišča trikotnika in opazuj.

<NAZAJ
>NAPREJ129/703