Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
8.

V zvezek nariši daljico $AB$ z dolžino $6$ cm in jo razdeli na dva dela, ki bosta v razmerju $4:6$.

9.

Dokaži, da lahko daljico $AB$ razdelimo v razmerju $m:n$ tudi tako, kot kaže slika. Iz točke $A$ narišemo daljico dolžine $m$ s poljubnim nagibom. Nato narišemo vzporedno daljico iz točke $B$ z dolžino $n$. Daljica, ki povezuje obe krajišči, tedaj seka daljico $AB$ v danem razmerju.

10.

Izračunaj dolžini daljic $AB$ in $CD$, če sta daljici $AE$ in $BD$ vzporedni.

$|AB|=$ 8 cm, $|CD|=$ 20 cm.
11.

Hincejeva sekvoja v Orešju pri Ptuju je zelo visoka. Njeno višino želimo oceniti po metodi, pri kateri merimo dolžine senc. Ob sončnem vremenu ima navpično postavljena palica dolžine $2$ m senco dolžine $1,7$ m. Senca sekvoje pa je ob istem času dolga $37$ m.  V zvezek nariši situacijo in izračunaj njeno višino z uporabo podobnih trikotnikov.


12.

Natančno si oglej sliko in dopolni spodnja razmerja. Upoštevaj Talesov izrek o podobnosti.

$a:b=e:$ d
$\qquad$
$e:(e+d)=$ a $:(a+b)$
$a:e=b:$ d
  $e:(e+d)=$ f $:c$
Ali velja tudi $a:b=f:c$? ne (da/ne)
<NAZAJ
>NAPREJ133/703