Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Podobna trikotnika se zagotovo ujemata v:

2.

Če manjši trikotnik preslikamo s središčnim raztegom, dobimo večji trikotnik. Izračunaj obseg večjega trikotnika, dolžine na sliki so v centimetrih.

3.

Ali je trikotnik s stranicami $3$, $6$ in $8$ cm podoben trikotniku s stranicami $21$, $18$ in $9$ cm?

Odgovor: ne (da/ne)
4.

Trikotnik $ABC$ ima en kot enak $20°$, njemu podoben trikotnik $DEF$ pa ima en kot enak $40°$. Izračunaj notranje in zunanje kote trikotnika $ABC$.

5.

Na sliki je trikotnik $ABC$ in ena od njegovih srednjic $DE$. Dopolni.

Trikotnika $CDE$ in $CAB$ imata skupni kot pri $C$. Točka $D$ razpolavlja daljico $CA$, točka $E$ pa $CB$. Zato je $CD:CA=CE:CB=$ 1 : 2

Ker se trikotnika ujemata v enem kotu in razmerju priležnih stranic, sta podobna. Potem pa se ujemata v vseh kotih in je zato srednjica $DE$ vzporedna k stranici $AB$. Njena dolžina je dvakrat krajša od dolžine stranice $AB$.

6.
7.
<NAZAJ
>NAPREJ132/703