Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
13.

Trapez $ABCD$  (podatki: $|AB|=2$ cm,  $|AD|=5$ cm, $|BC|=4$ cm, $\alpha=90°$)  dopolni do trikotnika $ATD$ tako, da podaljšaš oba njegova kraka. Izračunaj najdaljšo stranico trikotnika.

14.
15.
16.

Skupaj s sošolcem ponovita, katere lastnosti ste obravnavali pri relacijah. Katere lastnosti ima relacija podobnosti trikotnikov? Svoje ugotovitve utemeljita in preverita, ali imata prav, pri učitelju matematike.

17.

Na sliki je nekaj korakov pri nastajanju trikotnika Sierpinskega. Stranica prvega meri $12$ cm, koliko merijo stranice trikotnikov na četrti sliki? Vsi trikotniki so enakostranični.

Stranice trikotnikov so dolge 1,5 cm.
18.

Načrtaj pravokotni trikotnik $ABC$ s podatki: $c=4$ cm, $a:b=2:5$.

19.
<NAZAJ
>NAPREJ134/703