Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Vrednosti kotnih funkcij

Kot $45^\circ$

Pri izpeljavi natančnih vrednosti kotnih funkcij kota $45^\circ$ si bomo pomagali s kvadratom.

V zvezek nariši kvadrat in ga označi. Nato s sošolcem zapišita čim več lastnosti kvadrata. Preverita, koliko se vajini rezultati ujemajo s ponujenim.

Oglej si, kako izpeljemo vrednost $\sin45^\circ$.


$\sin45^\circ=\frac{\sqrt{2}}{2}$

Sam izpelji še vrednosti za kotne funkcije kosinus, tangens in kotangens.

Kota $30^\circ$ in $60^\circ$

Za natančne vrednosti kotnih funkcij $30^\circ$ in $60^\circ$ si bomo pomagali z enakostraničnim trikotnikom.

V zvezek nariši enakostranični trikotnik in ga označi. Nato s sošolcem zapišita čim več lastnosti enakostraničnega trikotnika. Preverita, koliko se vajini rezultati ujemajo s ponujenim.

Oglej si, kako izpeljemo vrednot $\sin30^\circ$.

$\sin30^\circ=\frac{1}{2}$

<NAZAJ
>NAPREJ152/703