Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Vrednosti kotnih funkcij poljubnih ostrih kotov

Pogosto se zgodi, da računamo z ostrimi koti, ki so različni od $0^\circ$, $30^\circ$, $45^\circ$, $60^\circ$ ali $90^\circ$, zato ne moremo uporabiti vrednosti iz tabele. V takšnih primerih uporabimo žepno računalo.

Pa si oglejmo uporabo računala kar na konkretnem primeru.

Izračunajmo dolžino krajše katete v pravokotnem trikotniku na sliki:

Zapišimo ustrezno kotno funkcijo:  sin 20 $^\circ=$
b
7
. Če izrazimo $b$, dobimo $b=$ 7 $\cdot$ sin 20 $^\circ$.

Vrednosti $\sin20^\circ$ ne poznamo, zato uporabimo žepno računalo. Na žepnem računalu poiščemo tipko $\fbox{sin}$ in pritisnemo nanjo in nato še vrednost kota (ali obratno, glede na tip računala, najprej kot in nato tipko $\fbox{sin}$). Izračunajmo dolžino stranice $b$ na dve decimalki natančno.

Kateta $b$ meri 2,39 $~$cm.

Izračunajmo velikost kota $\alpha$ v pravokotnem trikotniku s katetama $a=5~$cm in $b=7~$cm.  Zapišemo račun: $\tan\alpha=\frac{5}{7}$.

Zanima nas vrednost kota. Pomagamo si z računalom.

Preizkusi svoje računalo in nato zapiši pravilni red računanja.

Vrstni red računanja: 1 4 2 5 3 .

 

 

 

Sedaj pa poskusi sam. Izračunaj vrednost kota $\alpha$, če je $\sin\alpha=\frac{3}{5}$. Izračunaj še naslednje vrednosti kotnih funkcij: $\cos48^\circ$, $\tan72^\circ$ in $\cot32^\circ$.

<NAZAJ
>NAPREJ155/703