Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
7.

Poenostavi izraz in izračunaj vrednost za kot $\alpha=60^\circ$.

$\left(\cot\alpha+\frac{1}{\sin\alpha}\right)\cdot\tan\alpha$

Vrednost izraza je enaka 3 .
8.

Nariši tak kot, da je $\cos\alpha=\frac{1}{2}$.

9.

Izračunaj obseg romba, če meri diagonala $e=8\sqrt{3}~$cm in $f=8~$cm. Pomagaj si s skico.

10.

Dan je pravilni šestkotnik $ABCDEF$. Izračunaj dolžino krajše diagonale, če meri stranica $4~$cm. Rezultat naj bo točen.

11.

Tekmuj s sošolci in sestavi čim več izrazov s kotnimi funkcijami, katerih rezultat bo $\frac{1}{2}$. Bodi izviren in ustvarjalen.

12.

V pravokotnem trikotniku je ena kateta štirikrat daljša od druge. Kot med težiščnicama katet je enak:

13.

Dani so podatki enakokrakega trapeza. Izračunaj ploščino danega trapeza in pravilno poveži rezultate.

$S=\frac{10\sqrt{3}}{3}$
$S=\frac{77\sqrt{3}}{4}$
 
$S=50\sqrt{3}$
Preveri
<NAZAJ
>NAPREJ158/703