Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Kot med vektorjema

V nadaljevanju bomo vektorje postavljali tako, da bodo imeli skupno prijemališče.

Spreminjaj vektor $\overset{\rightharpoonup}{b}$ tako, da z njim opišeš polni kot, in opazuj, kolikšen je najmanjši in največji kot med vektorjema. Ali je lahko kot tudi konkaven?

Kot $\varphi$ med vektorjema $\overset{\rightharpoonup}{a}$ in $\overset{\rightharpoonup}{b}$ je velikost konveksnega kota, ki ga oklepata vektorja v legi s skupnim prijemališčem.

Če je $\varphi$ kot med vektorjema, potem je 0 $^\circ\le\varphi\le$ 180 $^{\circ}$. Vektor oklepa sam s sabo kot 0 $^\circ$. Kot med vektorjem $\overset{\rightharpoonup}{a}$ in nasprotnim vektorjem $-\overset{\rightharpoonup}{a}$ meri 180 $^\circ$. Vektorja, ki oklepata pravi kot, sta pravokotna .

Zgled

Nariši pravilni šestkotnik $ABCDEF$ in določi kot med danima vektorjema.

$\overset{\Large\rightharpoonup}{AB}$ in $\overset{\Large\rightharpoonup}{DE}$
$180^\circ$
$\overset{\Large\rightharpoonup}{BC}$ in $\overset{\Large\rightharpoonup}{FE}$
$0^\circ$
$\overset{\Large\rightharpoonup}{CB}$ in $\overset{\Large\rightharpoonup}{EC}$
$90^\circ$
$\overset{\Large\rightharpoonup}{DA}$ in $\overset{\Large\rightharpoonup}{CF}$
$60^\circ$
$\overset{\Large\rightharpoonup}{AF}$ in $\overset{\Large\rightharpoonup}{FC}$
$120^\circ$
$\overset{\Large\rightharpoonup}{AB}$ in $\overset{\Large\rightharpoonup}{AC}$
$30^\circ$
Število napačnih: 0
<NAZAJ
>NAPREJ289/703