Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Zgled

Dana sta vektorja $\overset{\rightharpoonup}{a},\overset{\rightharpoonup}{b}$ z dolžinama $|\overset{\rightharpoonup}{a}|=4,|\overset{\rightharpoonup}{b}|=2$, kot med njima pa meri $120^\circ$. Izračunaj tak $m$, da bosta vektorja $\overset{\rightharpoonup}{c}=\overset{\rightharpoonup}{a}+m\overset{\rightharpoonup}{b}$ in $\overset{\rightharpoonup}{d}=2\overset{\rightharpoonup}{a}-3\overset{\rightharpoonup}{b}$ pravokotna.

Zgled

Ali za poljubne vektorje $\overset{\rightharpoonup}{a},\overset{\rightharpoonup}{b},\overset{\rightharpoonup}{c}$ velja enakost $$(\overset{\rightharpoonup}{a}\cdot\overset{\rightharpoonup}{b})\overset{\rightharpoonup}{c}=\overset{\rightharpoonup}{a}(\overset{\rightharpoonup}{b}\cdot \overset{\rightharpoonup}{c})?$$ Odgovor utemelji.

Zgled

Dan je paralelogram $ABCD$ s stranicama $a=2,b=1$ in kotom $\alpha=60^\circ$. Izračunaj:

a) skalarni produkt $\overset{\Large\rightharpoonup}{AB}\cdot\overset{\Large\rightharpoonup}{AC}$,               b) dolžino vektorja $\overset{\Large\rightharpoonup}{AC}$,

c) na minuto natančno kot med vektorjema $\overset{\Large\rightharpoonup}{AB}$ in $\overset{\Large\rightharpoonup}{AC}$.

Zgled

Izračunaj kot med telesno diagonalo kocke in diagonalo osnovne ploskve. Zapiši različne strategije reševanja naloge. Primerjaj svoje ugotovitve z ugotovitvami sošolcev. Opiši, kaka bi bila strategija reševanja naloge z uporabo vektorjev.

 


<NAZAJ
>NAPREJ294/703