Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Skalarni produkt dveh vektorjev je enak produktu dolžine prvega vektorja in projekcije drugega vektorja na prvi vektor:$$\overset{\rightharpoonup}{a}\cdot \overset{\rightharpoonup}{b}=|\overset{\rightharpoonup}{a}|{\rm pr}_{\overset{\rightharpoonup}{a}}\overset{\rightharpoonup}{b}$$

Zgled

V enakostraničnem trikotniku $ABC$ s stranico $a=4$ izračunaj na dva načina skalarni produkt $\overset{\Large\rightharpoonup}{AB}\cdot \overset{\Large\rightharpoonup}{AC}$ (z uporabo definicije in z uporabo projekcij).

Skalarni produkt je uporaben tako v matematiki kot v vsakdanjem življenju.

Če želimo izkoristiti uporabnost skalarnega produkta, si moramo najprej ogledati njegove lastnosti.

Lastnosti skalarnega produkta

Za poljubne vektorje $\overset{\rightharpoonup}{a},\overset{\rightharpoonup}{b},\overset{\rightharpoonup}{c}$ in poljubno število $m$ velja:
$\overset{\rightharpoonup}{a}\cdot \overset{\rightharpoonup}{b}=\overset{\rightharpoonup}{b}\cdot \overset{\rightharpoonup}{a}$
   komutativnost
$\overset{\rightharpoonup}{a}\cdot (m\overset{\rightharpoonup}{b})=(m\overset{\rightharpoonup}{a})\cdot\overset{\rightharpoonup}{b}=m(\overset{\rightharpoonup}{a}\cdot\overset{\rightharpoonup}{b})$    homogenost
$\overset{\rightharpoonup}{a}\cdot (\overset{\rightharpoonup}{b}+\overset{\rightharpoonup}{c})=\overset{\rightharpoonup}{a}\cdot\overset{\rightharpoonup}{b}+\overset{\rightharpoonup}{a}\cdot\overset{\rightharpoonup}{c}$    distributivnost

Dokaži komutativnost, homogenost in distributivnost skalarnega produkta.

a) Skalarni produkt pravokotnih vektorjev

Izračunaj skalarni produkt dveh pravokotnih vektorjev.

Kaj lahko trdimo za vektorja, katerih skalarni produkt je enak $0$?

Dobili smo kriterij za ugotavljanje pravokotnosti dveh vektorjev.

Dva vektorja sta pravokotna (ortogonalna) natanko takrat, ko je njun skalarni produkt enak $0$.

b) Skalarni produkt kolinearnih vektorjev

Kakšen je skalarni produkt kolinearnih vektorjev?

Skalarni produkt kolinearnih vektorjev je po absolutni vrednosti enak produktu njunih dolžin.

V nadaljevanju si bomo ogledali primere uporabe skalarnega produkta.

<NAZAJ
>NAPREJ292/703