Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Pravila za računanje s potencami s celimi eksponenti

Potenco z negativnim celim eksponentom ($a\neq0$) smo definirali kot: $a^{-n}=\frac{1}{a^n}$. 

Dopolni spodnja pravila za računanje s potencami s celimi eksponenti, kjer sta $a$ in $b$ neničelni realni števili, $m$ in $n$ pa celi števili.

1. Množenje in deljenje potenc z enakimi osnovami

$a^n\cdot{a^{m}}=$ a n+m        $\frac{a^n}{a^m}=a^{n}:a^{m}=$ a n-m

2. Potenciranje potenc

$(a^n)^m=$ a nm

3. Potenciranje zmnožka in količnika

$(a\cdot{b})^n=$ a n b n     (
a
b
)$^n=\frac{a^n}{b^n}$

 

4. Potenciranje z ničlo: $a^0=$ 1

 

5. Obratna vrednost števila a: $a^{-1}=$
1
a

Zgled

Preveri, ali veljajo spodnje enakosti. Naloge rešuj v zvezek, rešitve pa preveri s sosedom. Odgovor zapiši z DA oziroma NE.

a) $(\frac{1}{3})^0:(\frac{2}{5})^{-2}-3(\frac{1}{4}-4^{-1})=\frac{4}{25}$                             DA

b) $9^{-1}\cdot{0,3^2}+0,75^{-2}\cdot(\frac{3}{10})^3+(\frac{500}{21})^{-1}=10$            NE

c) $a^4(ab)^{2n+1}\cdot{(a^nb^{-n})^{-3}}:(-a)^{2n+2}=a^{3n+3}b^{5n-1}$      NE

č) $3^{2x+1}+3^{2x+4}-3^{2x-1}=251\cdot{3^{2x-1}}$                        DA

d) $(a+a^{-1}-2)^{-1}:(a-a^{-1})^{-1}=\frac{a+1}{a-1}$                      DA

Zgled

Kateri od spodnjih zapisov bi lahko predstavljal povprečno višino odraslega človeka? Vpiši P pred pravilno in N pred nepravilno izjavo.

N $1,8\cdot{10^{-1}}$ m     P $1,8\cdot{10^2}$ cm    P $18\cdot{10^{-4}}$ km     

<NAZAJ
>NAPREJ379/703