Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Uporaba potenc v fiziki in kemiji

S sošolcem pobrskaj po zapiskih iz naravoslovnih predmetov ali po spletu in poišči primere uporabe potenc v fiziki ter kemiji. Naštej jih nekaj.

Zgled

Hitrost zvoka v vodi je $1497$ m/s. Izračunaj, kolikšna je hitrost zvoka v vodi v km/h. Rezultat zaokroži na celo število.

$1{\rm\ m}=10\!$ -3 ${\rm\ km},\quad 1 {\rm\ s}=3600\!$ -1 $\rm\ h$

$1497$ m/s$=$ 5389 km/h

Zgled

Srebrov atom s prostornino $17,1\cdot{10^{-27}}$ dm$^3$ si predstavljajmo v obliki krogle. Izračunaj polmer take krogle in rezultat zapiši v nanometrih.

Prostornino krogle izračunamo po formuli: $V=\frac{4\pi}{3}\cdot$ R 3

Zgled

S kolikšno silo se privlačita telesi z masama $m_1=30$ dag in $m_2= 2\cdot{10^3}$ kg, na razdalji $r=300$ cm?

Zgled

a) Koliko molov dušika N$_2$ je v $7,8\cdot{10^{-4}}$ kg dušika? Rezultat zaokroži na stotino.

b) Izračunaj še število molekul dušika $N_2$ v $7,8\cdot{10^{-4}}$ kg dušika.

<NAZAJ
>NAPREJ383/703