Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

3. Pravilo za potenciranje potenc

$(a^{\frac{m}{n}})^{\frac{p}{q}}=a^{\frac{mp}{nq}}$, $a>0$, $m,p\in\mathbb{Z}$, $n,q\in\mathbb{N}$

Zmnožek potenciramo tako, da potenciramo vsak (eksponent/faktor) faktor posebej.

Zgled

$(81\cdot{a}\cdot{b})^{\frac{1}{4}}=81^{\frac{1}{4}}\cdot{a^{\frac{1}{4}}}\cdot{b^{\frac{1}{4}}}=\sqrt[4]{81}\cdot{a^{\frac{1}{4}}}\cdot{b^{\frac{1}{4}}}=3a^{\frac{1}{4}}b^{\frac{1}{4}}$

4. Pravilo za potenciranje zmnožka

$(a\cdot{b})^{\frac{m}{n}}=a^{\frac{m}{n}}\cdot{b^{\frac{m}{n}}}$,  $a,b>0$, $m\in\mathbb{Z}$, $n\in\mathbb{N}$

Količnik potenciramo tako, da potenciramo posebej števec in imenovalec .

Zgled

$(\frac{a}{b})^{\frac{2}{3}}=\frac{a^{\frac{2}{3}}}{b^{\frac{2}{3}}}$

5. Pravilo za potenciranje količnika

$(\frac{a}{b})^{\frac{m}{n}}=\frac{a^{\frac{m}{n}}}{b^{\frac{m}{n}}}$, $a,b>0$, $m\in\mathbb{Z}$, $n\in\mathbb{N}$ 

Opazuj spodnjo aktivno sliko. Kaj prikazuje? Dopolni razpredelnico VŽN v zvezku.

<NAZAJ
>NAPREJ381/703