Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
13.

Brez računala izračunaj vrednost naslednjega izraza.

$\frac{12000\cdot{0,003}\cdot{(-0,2)}}{90000\cdot{0,008}\cdot{0,0001}}$

14.

Izračunaj z računalom na tisočino.

a) $\sqrt[5]{4+\sqrt[5]{4+\sqrt[5]{4}}}$         

b) $(3^{-\frac{1}{3}}+2\cdot{(\frac{7}{3})^{-2}})^{\frac{4}{5}}$

15.

Nihajni čas nekega nihala je $5,7\cdot{10^{-5}}$ s. Na koliko mest natančno je zapisan nihajni čas? (a/b/c/č/d)

a) Na 2.   b) Na 3.   c) Na 4.   č) Na 5.  d) Na 6.    2

16.

V nalivu je padlo $2,0$ cm vode na $1,0$ m$^2$ površine. Koliko vode je padlo na vsak m$^2$ površine? (a/b/c/č)

a) $2,0\cdot{10^{-2}}$ hl   b) $2,0$ l   c) $2,0\cdot{10^{-1}}$ hl   č) $2,0\cdot{10^2}$ l  c  

17.

Hitrost zvoka skozi led je $3200$ m/s. Izračunaj hitrost zvoka skozi led v km/h.

18.

Koliko molekul kisika O$_2$ je v $2,1\cdot{10^{-4}}$ kg kisika?

19.

Koliko atomov zlata Au je v prstanu iz 24 -karatnega zlata z maso $4,62$ g?

20.

Izračunaj, kolikšna bi bila teža Zemljana z maso 80 kg na Jupitrovi luni Evropa.

21.
<NAZAJ
>NAPREJ387/703