Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Recimo, da smo za nihanje sladkorja v Urškini krvi našli prilagoditveno funkcijo: $$f(x)=-0,02x^2+1,19x+1,73$$ Zdaj ne bo težko oceniti:

a) Kolikšna je pričakovana koncentracija sladkorja v krvi po dvajsetih minutah?
b) Po koliko minutah je koncentracija sladkorja v krvi največja in kolikšna je?
c) Na katerem časovnem intervalu je koncentracija sladkorja v krvi pod $10 \, {\rm mmol}/{\rm l}$?
č) Po kolikšnem času bo koncentracija v krvi $-2 \, {\rm mmol}/{\rm l}$ in kolikšna bo koncentracija v krvi $2$ dni po zaužitju?

Zlati rez

Od ekstremalnih problemov se selimo k najlepšemu razmerju v matematiki, ki ga poznajo slikarji, kiparji, arhitekti, skladatelji, biologi ...

Z njim bomo med drugim znali matematično dokazati, da je igralka Angelina Jolie res lepa. In za vsem skupaj se spet skriva kvadratna funkcija.

Z drsno točko razdeli dano daljico tako, da bo veljalo razmerje

$\large{(a+b):a=a:b}$
in delitev opiši z besedami.


Če daljico razdelimo na dva neenaka dela tako, da je razmerje celotne dolžine daljice proti dolžini večjega dela enako kot razmerje med dolžino večjega proti manjšemu delu, smo jo razdelili v razmerju ZLATEGA REZA.
$\large{(a+b):a=a:b}$

<NAZAJ
>NAPREJ527/703