Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
4.

Število $300$ razbij na vsoto dveh pozitivnih sumandov tako, da bo:
a) njun produkt največji.
b) vsota njunih kvadratov najmanjša.

5.
6.

Pravokotnemu trikotniku s katetama $a$ in $b$ včrtamo pravokotnik z največjo ploščino tako, da sta dve stranici pravokotnika na katetah. Izračunaj dolžini stranic pravokotnika in njegovo ploščino.

7.

Na Nikini mizi je nekdo pozabil preglednico s podatki.

$1,1$
$0,1$
$3,3$
$5,9$
$-2,2$
$2,3$
$-1,3$
$-0,9$
$0,2$
$-0,9$
$9,8$
$33,3$
$3,7$
$3,9$
$0,6$
$-0,2$

Skiciraj točke v koordinatni sistem in s tehnologijo (enim od programskih orodij) poišči prilagoditveno funkcijo za dane podatke.

8.

Na sliki znane igralke izmeri označene razdalje na obrazu in ugotovi, ali so v razmerju zlatega reza.
Izmeri označene razdalje tudi na svojem obrazu. Poišči na spletu, katera druga razmerja na obrazu so pogosto v razmerju zlatega reza.

9.

Na svetovnem spletu ali v ustrezni literaturi poišči, kako se da zlato število $\phi$ zapisati z neskončnim verižnim ulomkom.

<NAZAJ
>NAPREJ531/703