Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
24.

Če od polovice števila odšteješ tretjino njegove konjugirane vrednosti in dodaš šestino njegove absolutne vrednosti, dobiš $3+10i$. Katero je to število?

Število je 5+12i .
25.

Realna komponenta kompleksnega števila je za $1$ manjša od njegove imaginarne komponente in za $2$ manjša od njegove absolutne vrednosti. Katero je to število?

26.

Reši sistem enačb.

$z+iw=1-5i$
$iz+w=1+7i$

$z=$ 4-3i   $w=$ -2+3i
27.

Vsota dveh kompleksnih števil je enaka $3-2i$, njun produkt pa $1-3i$. Kateri števili sta to?

28.

Zapiši v zvezek tri različne konjugirane pare kompleksnih števil. Za vsak par zapiši kvadratno enačbo, ki ima ti števili za rešitvi. Na list papirja prepiši samo enačbe. List si izmenjaj s sošolcem in reši enačbe, ki jih je on zapisal.

29.

Reši enačbo $x^3-1=0$.

Rešitve s pomočjo programa za dinamično geometrijo prikaži v kompleksni ravnini. Opazuj njihovo lego v ravnini. Kaj lahko o njej poveš?

Razišči še lego rešitev enačb $x^4-1=0$ in $x^6-1=0$. Zapiši svojo predpostavko. O njej razpravljaj s sošolci v razredu.

30.

Iskanje korena iz negativnega števila je zgodovinsko pomembno tudi zaradi reševanja kubične enačbe. Na spletu poišči čimveč informacij o razvoju reševanja te enačbe (matematika G. Cardano in N. Tartaglia) in o zgodovini vpeljave kompleksnih števil.

<NAZAJ
>NAPREJ577/703