Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Rešitve kvadratne enačbe z realnimi koeficienti

Kvadratna enačba z realnimi koeficienti in negativno diskriminanto ima dve rešitvi, ki sta vedno konjugirani par.

Tako lahko rešimo tudi druge enačbe višjih stopenj, pri katerih v razcepu dobimo kvadratni faktor, ustrezne kvadratne enačbe enačbe pa v množici realnih števil ne moremo rešiti.

Enačba stopnje $n$ ima $n$ rešitev, ki so lahko realne ali kompleksne, vendar mogoče še ne znamo poiskati vseh.

 

Linearne enačbe s kompleksnimi koeficienti rešujemo enako kot tiste z realnimi koeficienti. Pozorni moramo biti na pravilno računanje s kompleksnimi števili.

Kadar v enačbi nastopa poleg neznanke še njena konjugirana ali absolutna vrednost, si pogosto pomagamo z nastavkom $ z=a+bi$. Ko tako enačbo uredimo, primerjamo posebej realni in imaginarni komponenti na obeh straneh enačbe.

Nekaj matematikov, ki so prispevali k vpeljavi in uveljavitvi kompleksnih števil:

<NAZAJ
>NAPREJ573/703