Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
16.

Ena rešitev kvadratne enačbe $x^2-(5+3i)x+n=0$ je enaka $7-2i$. Katera je druga rešitev? Izračunaj še vrednost prostega člena v tej enačbi.

17.

Število $z_1=\frac{2}{3}+\frac{i}{3}$ je kompleksna ničla funkcije $f(z)=6z^2+mz+5+5i$. Katera je druga ničla? Izračunaj še vrednost parametra $m$.

18.
19.
20.
21.
22.

Katero število $z$ zadošča pogoju

a) $2z+3\bar{z}-|z|=30-6i$,

b) $|z|^2-4z=2\bar{z}+1-6i$ ?

23.
<NAZAJ
>NAPREJ576/703