Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Premiki in raztegi skupaj

Pri risanju grafa eksponentne funkcije z upoštevanjem premikov in raztegov osnovne eksponentne funkcije je treba paziti na vrstni red transformacij.

Drži. Ne drži.

Želimo narisati graf funkcije $h(x)=-1\cdot 2^x-2$. Na funkciji $f(x)=2^x$ moramo opraviti razteg v smeri osi $y$ za faktor $-1$ in premik v smeri osi $y$ za $-2$. Poskusimo rešiti nalogo na dva načina:
a) izvedimo najprej premik in nato razteg v smeri osi $y$;
b) zamenjajmo vrstni red: najprej razteg, nato premik.
Ali dobimo v obeh primerih isto krivuljo? Ali dobimo enaka funkcijska predpisa?

Narisali bomo graf funkcije $f(x)=-3\cdot 4^{\frac{x}{2}-1}+3$.

Načrtujmo potek dela:
1. preoblikujmo funkcijski predpis:
$f(x)=-3\cdot 4^{\frac{x}{2}-1}+3=-3\cdot (4^{\frac{1}{2}})^{x-2}+3=-3\cdot 2^{x-2}+3$

2. skicirajmo graf:
a) osnovna funkcija,
b) razteg,
c) premik.

Spodnja aktivna slika prikazuje potek risanja po korakih.

<NAZAJ
>NAPREJ596/703