Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
10.

Dani sta funkciji $f$ in $g$ s predpisoma $f(x)=(\frac{1}{4})^{-x+3}$ in $g(x)=4^{x-3}$. Pri tem velja:

11.

Dana je funkcija $g(x)=3\cdot (\frac{1}{4})^{x+1}$.  Ugotovi, ali je funkcija naraščajoča ali padajoča, in določi premik ter razteg in vrstni red transformacij, ki jih boš uporabil za risanje grafa. Izračunaj presečišče grafa z ordinatno osjo.

12.

Funkciji $u(x)=2\cdot 3^x-1$ določi enačbo asimptote, ugotovi, ali pada ali narašča, in izračunaj presečišče njenega grafa z osjo $y$. Nariši graf.

13.

Dana je funkcija $g(x)=-2^x+1$. Označi pravilne izjave.

14.

Dana je funkcija $h(x)=-(\frac{1}{2})^x+2$. Ugotovi, ali je funkcija naraščajoča ali padajoča. Opiši postopek risanja grafa. Izračunaj presečišče z ordinatno osjo.

15.

Dani sta funkciji $f(x)=(\frac{1}{2})^{-x+2}$ in $g(x)=2^{-x}$.
a) Izračunaj $f(12)\cdot g(2):g(-1)$.
b) Izračunaj presečišči grafov funkcij z ordinatno osjo.
c) Nariši oba grafa v isti koordinatni sistem.

16.

Nariši graf eksponentne funkcije $k(x)=-2\cdot (\frac{1}{4})^{x+1}+2$ in funkcijo analiziraj. Ugotovi naraščanje/padanje,  zapiši $D_f$, $Z_f$ in enačbo asimptote. Izračunaj presečišče grafa z osjo $y$.

17.

Z vzporednimi premiki nariši graf funkcije $w(x)=(\frac{1}{3})^{x+2}-2$. Zapiši vektor premika in funkcijo, ki si jo premaknil.

<NAZAJ
>NAPREJ599/703