Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

$(\frac{1}{2})^\pi<(\frac{1}{2})^4$

Drži. Ne drži. Namig
2.

Funkcija $y=3^{x-2}$ zavzame vse pozitivne realne vrednosti.

Drži. Ne drži. Namig
3.

Graf funkcije $f(x)=2^x-1$ nikoli ne seka abscisne osi.

Drži. Ne drži. Namig
4.

Obstaja tako realno število $x$, da je $2^x<10^{-9}$.

Drži. Ne drži. Namig
5.

Preberi spodnji odstavek in dopolni manjkajoče besede.

$f(x)=2^{x-3}$ pomeni premik grafa funkcije $f(x)=2^x$, za $3$ enote v desno , $f(x)=2^{x+3}$ pa premik grafa funkcije $f(x)=2^x$, za $3$ enote v levo .

$f(x)=2^x+3$ pomeni premik grafa funkcije $f(x)=2^x$, za $3$ enote navzgor , $f(x)=2^x-3$ pa premik grafa funkcije $f(x)=2^x$, za $3$ enote navzdol .

$f(x)=3\cdot 2^x$ pomeni razteg grafa funkcije $f(x)=2^x$, za faktor 3 v smeri osi $y$, $f(x)= -3\cdot 2^x$ pa pomeni razteg, za faktor $3$ v smeri osi $y$ in, zaradi predznaka minus, zrcaljenje preko osi $x$.

6.

Nariši graf funkcije $f(x)=2^{x+3}$. Ugotovi, ali je funkcija naraščajoča ali padajoča, in določi premik, ki ga boš uporabil za risanje grafa. Zapiši definicijsko območje in zalogo funkcijskih vrednosti, enačbo asimptote ter izračunaj presečišče grafa z ordinatno osjo.

7.

Dani sta funkciji $v(x)=2^{x-1}+1$ in $f(x)=2x$. Računsko dokaži, da je točka  $P(1, 2)$ presečišče grafov danih funkcij. Oceni, med katerima celima številoma $x_1$, $x_2$ je drugo presečišče.

8.

Graf funkcije $g(x)=3^{x-2}$ dobimo, če graf funkcije $f(x)=3^x$ premaknemo za $2$-

9.
<NAZAJ
>NAPREJ598/703