Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
20.

Z izbranim računalniškim programom nariši grafa funkcij $f(x)=(\frac{1}{2})^{x-1}$ in $g(x)=3^x$, v isti koordinatni sistem. Iz preglednice funkcijskih vrednosti odčitaj ordinato presečišča na stotinko natančno.

21.

Poveži pare. Če nalogo pravilno rešiš, boš nagrajen z marjetico.

22.

Dana je preglednica vrednosti.
$x$
 $1$  $2$  $3$  $4$  $5$  $6$  $7$
$y$
 $1,6$  $2,6$  $4,3$  $7$  $11,3$  $18,4$  $29,9$

a) Prenesi podatke iz preglednice v izbrani računalniški program za risanje funkcij.

b) Poveži točke v graf.

c) S katero funkcijo bi lahko predstavili podatke iz preglednice? Utemelji izbiro.

č) Primerjaj med seboj vse tri spodaj ponujene možnosti in označi najboljšo. 

<NAZAJ
>NAPREJ601/703