Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Vzporedni premik vzdolž ordinatne osi

Grafa funkcij $f(x)=\sin x$ in $g(x)=\cos x$ ter njune transformacije bomo v nadaljevanju krajše imenovali SINUSOIDE.

Katere od spodnjih enačb določajo vzporedni premik sinusoide $y=\sin x$ vzdolž osi $y$? Vpiši da/ne.

$y=\sin x+3$ da                 $y=\sin(x+4)$ ne

$y=3\sin x$ ne       $y=\sin (2x)$ ne         $y=\sin x-3\pi$ da

Z drsnikom razišči pomen parametra $B$ pri funkcijah

$h(x)=\sin x+B$  in $h(x)=\cos x+B$.


Pomagaj si s prejšnjo aktivno sliko in dopolni.
Zgornja meja funkcij $h(x)=\sin x+B$ ali $h(x)=\cos x+B$ je B , spodnja meja pa -B .

Zaloga vrednosti obeh funkcij $h$ je interval $\lbrack -1+$ B $,1+$ B $\rbrack$.

Pri vzporednih premikih grafa funkcije vzdolž osi $y$ pride do spremembe pri (vpiši da/ne):
ničlah funkcije da , zalogi vrednosti da , osnovni periodi ne .

Zgled

1. Dana je funkcija $h(x)=\cos x+B$. Za katero vrednost parametra $B$ je
a) ${\cal Z}_h=\lbrack 0, 2 \rbrack$,
      c) funkcija $h$ soda,
b) ${\cal Z}_h=\lbrack -2, 2 \rbrack$,
      č) $h(0)=5$? 

2. Zapiši minimume in maksimume funkcije $h(x)=\sin x+3$.

3. Za katere vrednosti parametra $B$ je funkcija
$h(x)=\cos x+B$ pozitivna?

<NAZAJ
>NAPREJ28/610