Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
9.

a)

b)

c)

Dopolni z a, b, c.
Na sliki a je graf funkcije $h(x)=-2\sin x$,
na sliki c je graf funkcije $h(x)=-3\sin(2x)+\frac{1}{2}$,
na sliki b je graf funkcije $h(x)=2\cos(2x)$.
10.

Nariši graf funkcije
$h(x)=\frac{3}{2}\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)+\frac{1}{2}$
s premiki in raztegi
a) sinusoide $y=\sin x$,
b) sinusoide $y=\cos x$.
Natančno opiši zaporedje izvedenih transformacij.

11.

Dana je funkcija $h(x)=-2\sin\left(x-\frac{3\pi}{4}\right)-\frac{1}{2}$.
a) S katerimi zaporednimi transformacijami sinusoide $y=\sin x$ lahko narišemo njen graf?
b) Nariši graf funkcije $h$.
c) Izračunaj natančno vrednost, kje graf funkcije $h$ seka os $y$.
č) Zapiši zalogo vrednosti in osnovno periodo funkcije $h$.

12.

Zapiši osnovne periode funkcij in njihovo zalogo vrednosti.
a) $f(x)=\sin x$
     d) $f(x)=3\sin (\pi-x)$
b) $f(x)=\sin(2x)$      e) $f(x)=0,5\cos(-10x)$
c) $f(x)=\sin(3x-\pi)$      f) $f(x)=2-3\sin(5x-0,5\pi)$
č) $f(x)=2-\cos(5x)$      g) $f(x)=5+3\cos(2-6x)$

<NAZAJ
>NAPREJ37/610