Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Razteg vzdolž ordinatne osi

Zapiši enačbi obeh krivulj na sliki.

Z drsnikom razišči pomen parametra $A$ pri funkcijah

$h(x)=A\sin x$ ali $h(x)=A\cos x$.

Pri raztegih grafa funkcije vzdolž osi $y$ pride do spremembe pri (vpiši da/ne):
ničlah funkcije ne , zalogi vrednosti da , osnovni periodi ne .

Na aktivni sliki razišči tudi, pri katerih vrednostih parametra $A$ gre za razteg, skrčitev oziroma zrcaljenje čez os $x$. Poveži pare.

$A>1$
RAZTEG
$0<A<1$
SKRČITEV
$A=-1$
ZRCALJENJE čez os $x$
Število napačnih: 0
Dopolni.
Zgornja meja
funkcij $h(x)=A\sin x$  in $h(x)=A\cos x $ je A , spodnja meja pa -A .
Zaloga vrednosti funkcij $h(x)=A\sin x$  in $h(x)=A\cos x $ je zaprti interval $\lbrack$ -A , A $\rbrack$.
<NAZAJ
>NAPREJ30/610