Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Razteg vzdolž abscisne osi

Izmed krivulj izberi tisto, ki predstavlja razteg sinusoide $y=\sin x$ vzdolž osi $x$ in nato izračunaj ničle pripadajoče funkcije. Kolikšna je razdalja med njenima zaporednima ničlama? Zapiši tudi njeno osnovno periodo.

Z drsnikom razišči pomen parametra $\omega$ pri funkcijah

$h(x)=\sin(\omega x)$ in $h(x)=\cos(\omega x)$.


Pri raztegih grafa funkcije vzdolž osi $x$ pride do sprememb pri (vpiši da/ne):
ničlah funkcije da , zalogi vrednosti ne , osnovni periodi da .

Pri katerih vrednostih parametra $\omega$ gre pri funkciji $h(x)=\sin(\omega x)$ za razteg in kdaj za skrčitev? Poveži pare.

$\omega >1$
SKRČITEV
$0<\omega <1$
RAZTEG
Število napačnih: 0

Na sliki je krivulja $y=A\sin (\omega x)$. Določi vrednost za $A$ in $\omega$.

<NAZAJ
>NAPREJ31/610