Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

Katera od enačb določa razteg (skrčitev) krivulje $y=\sin x$ vzdolž ordinatne osi?

2.

Katere od enačb predstavljajo bodisi razteg bodisi skrčitev krivulje $y=\cos x$ vzdolž abscisne osi?

3.

Krivuljo $y=\cos x$ najprej premaknemo vzdolž osi $x$ za $\frac{\pi}{2}$ levo, nato še za $2$ navzgor vzdolž osi $y$. Zapiši enačbo končne krivulje.

4.

Krivuljo $y=\sin x$ raztegnemo s faktorjem $5$ vzdolž osi $y$ in dobljeno krivuljo premaknemo za $\frac{3\pi}{4}$ desno vzdolž osi $x$. Zapiši enačbo končne krivulje.

5.
Dopolni. Zaloga vrednosti funkcije $f(x)=-\cos\left(3x\right)-2$ je
interval $\lbrack$ -3 , -1 $\rbrack$. Kakšna je njena osnovna perioda?
6.

Za katero vrednost parametra $\omega$ je osnovna perioda funkcije $f(x)=2\sin(\omega x+\pi)-3$ enaka $4\pi$?

7.

Krivuljo $y=\cos x$ raztegnemo s faktorjem $2$ vzdolž osi $y$, dobljeno premaknemo za $\pi$ desno in dobljeno skrčimo vzdolž osi $x$ s faktorjem $3$. Zapiši enačbo končne krivulje.

8.

Določi vrednosti parametrov $A$, $B$ in $\varphi$, če je na sliki graf funkcije $h(x)=A\cos(x-\varphi)+B$.<NAZAJ
>NAPREJ36/610