Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Vzporedni premik vzdolž abscisne osi

Naj bo $a>0$. Zapiši enačbo krivulje, ki jo dobimo s togim premikom ene od sinusoid $y=\sin x$ oz. $y=\cos x$ za
a) $a$ enot desno vzdolž osi $x$,          b) $a$ enot levo vzdolž osi $x$.

Z drsnikom razišči pomen parametra $\varphi$ pri funkcijah

$h(x)=\sin(x-\varphi)$ in $h(x)=\cos(x-\varphi)$.


Pri vzporednih premikih grafa funkcije vzdolž osi $x$ pride do spremembe pri (vpiši da/ne):
ničlah funkcije da , zalogi vrednosti ne , osnovni periodi ne .

Zgled

1. Krivuljo $y=\sin x$ vzporedno premaknemo za $\frac{2\pi}{3}$ desno vzdolž abscisne osi.
a) Skiciraj obe krivulji v koordinatni sistem (na papir).
b) Zapiši enačbo premaknjene krivulje.
c) Izračunaj presečišča premaknjene krivulje z abscisno osjo.

2. Opiši transformacije, s katerimi lahko narišemo graf funkcije
$h(x)=\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right)+1,$
in graf nariši.

3. Graf funkcije $f(x)=\sin x$ vzporedno premaknemo za večkratnik kota $\frac{\pi}{2}$ vzdolž osi $x$ in za celo število vzdolž osi $y$. Zapiši enačbo krivulje na sliki. Koliko rešitev ima naloga?

<NAZAJ
>NAPREJ29/610