Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zakon o združevanju in Zakon o zamenjavi

Izpolni preglednico. Vpiši izračunane produkte števil. Opaziš kaj zanimivega?

$\cdot$
$3$
$-4$
$2,5$
$3$
9
-12
7,5
$-4$
-12
16
-10
$2,5$
7,5
-10
6,25

Za množenje racionalnih števil velja zakon o zamenjavi (komutativnost). Vrstni red faktorjev smemo poljubno zamenjati, produkt se ne spremeni.

V zvezek izračunaj vrednost številskega izraza $2,4\cdot(-1,5)\cdot3$. Opiši postopek računanja, nato poglej, kako so računali Jan, Vesna in Blaž.

Za množenje več racionalnih števil velja zakon o združevanju (asociativnost).

Zgled

Izračunaj vrednost številskih izrazov in ugotovi pravilo, po katerem nadaljuješ zapis naslednjih treh številskih izrazov. Izračunaj vrednost osmega številskega izraza.

$-1\cdot2=$ -2 $-1\cdot2\cdot(-3)=$ 6
$-1\cdot2\cdot(-3)\cdot4=$ 24

Zgled

Z računalom izračunaj vrednost številskih izrazov. Ugotovi pravilo in izračunaj vrednost dvajsetega številskega izraza.
a) $1,1\cdot1,1$ b) $2,1\cdot1,2$ c) $3,1\cdot1,3$ 

Preveri postopek računanja na naslednjem prikazu. Opiši ugotovitve.

V primeru enakovrednih računskih operacij v številskem izrazu računamo od leve proti desni.

<NAZAJ
>NAPREJ87/540